Progi podatkowe - skala podatkowa 2010

Rozliczenie wg skali podatkowej dotyczy osób fizycznych, które osiągają dochody z tytułu umowy o pracę a także prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli nie wybrali innego rodzaju opodatkowania (liniowe, ryczałt, karta podatkowa).

Progi podatkowe:

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ze zm.), wg skali podatkowej w 2009 i 2010 r. progiem skali podatkowej jest dochód 85.528 zł; podatek wynosi do dochodu  85.528: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr; powyżej dochodu 85.528:  podatek wynosi 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

W zależności od rodzaju osiąganych dochodów podatnik może złożyć

rozliczenie roczne w formie dwóch zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-37. Należy właściwie wybrać odpowiedni formularz oraz załączniki związane z ulgami i odliczeniami. Zeznanie należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznanie roczne PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągali jakiekolwiek przychody w roku podatkowym, nawet jeżeli ostatecznie uzyskali stratę lub wyszli dokładnie na zero. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek złożyć rozliczenie również wówczas, gdy nie uzyskali żadnych przychodów ani dochodów, ale przez cały rok mieli zawieszoną działalność gospodarczą. Zeznania rocznego nie muszą składać tylko podatnicy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu i dochodu (nic nie zarobili), oraz nie mieli zgłoszonej w urzędzie skarbowym działalności gospodarczej, jak również podatnicy, którzy uzyskali wyłącznie dochody zagraniczne zwolnione w Polsce z opodatkowania.

Za niektórych podatników rozliczenie roczne składają płatnicy podatku (pracodawca za pracownika na jego wniosek, organ rentowy, np. ZUS, jeżeli podatnik nie złoży zeznania samodzielnie). Powyższe prawo odnosi się zarówno do osób posiadających w Polsce miejsce zamieszkania (polscy rezydenci podatkowi), jak i do osób, które nie posiadają miejsca zamieszkania w Polsce (obcy rezydenci podatkowi). Przeanalizować należy tylko uzyskanie albo brak przychodów czy dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, zgodnie z umowami międzynarodowymi oraz polskim prawem podatkowym.

Dokonując rozliczenia rocznego można odliczyć:

od dochodu:

sprzed 2007 r. - budowlana odsetkowa Odsetki od kwoty do 243'460 zł

 

od podatku:

Składki ZUS społeczne osoby zatrudnionej, opłacone przez płatnika


Koszty uzyskania przychodu - ze stosunku pracy  na rok 2010 wynoszą miesięczne dla pracowników miejscowych 111 zł 25 gr, rocznie 1335 zł z jednej umowy; 2'002 zł 05 gr rocznie z wielu umów. Pracownik dojeżdżający może rozliczyć miesięcznie 139 zł 06 gr, rocznie 1668 zł 72 gr z jednej umowy; 2502 zł 56 gr z wielu umów . Kwota zmniejszająca podatek miesięczna wysokość: 46 zł 33 gr, roczna 556 zł 02 gr .Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi 3.091 zł