Odliczenie VAT od zakupu samochodów

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, możliwość odliczenia VAT od zakupu samochodów.

Od 01 stycznia 2010 roku Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w projekcie znowelizowanej Ustawy o podatku od towarów i usług.  Zgodnie z tym projektem kupując samochód o masie do 3,5 tony przedsiębiorstwo mogłoby odliczyć tylko 60%, ale nie więcej niż 6 tys. złotych VAT zawartego w wartości pojazdu. Nie będzie można odliczać VAT od zakupu paliwa samochodów osobowych. Rozwiązanie to miałoby obowiązywać przez trzy lata 2010-2013 a projekt Ustawy został skierowany do unijnego Komitetu do spraw VAT, z prośbą o ocenę jego zgodności z przepisami wspólnotowymi.

Według zdania doradców podatkowych komitet unijny może zaakceptować propozycję rządu polskiego, gdyż zmiana jest wprowadzana przejściowo jako rozwiązanie na czas kryzysu. Zgodnie z artykułem 177 unijnej Dyrektywy nr 112 o VAT istnieje możliwość wprowadzenia przez kraj członkowski  czasowego wyłączenia prawa do odliczania podatku VAT. Stanowisko musi być dobrze uzasadnione na przykład kłopotami finansowymi i złą koniunkturą.

Niekorzystna dla polskich przedsiębiorców zmiana ma dać rocznie fiskusowi 1,3 mld złotych. Efektem będzie wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, co może znaleźć odzwierciedlenie w wyższych cenach towarów i usług.

Przedsiębiorcy, którzy planują zakup auta firmowego powinni zdecydować się na jego zakup jeszcze w tym roku i skorzystać z możliwości pełnego odliczenia VAT.


Previous page: Zwrot podatku VAT
Next page: Dotacje unijne