Usługi księgowe - INTRASTAT

Biuro Rachunkowe Kraków - oferta


  • Sporządzanie deklaracji Intrastat dla przekroczonych limitów w nabyciach i dostawach wewnątrz-wspólnotowych:

 

PRÓG PODSTAWOWY

 

PRÓG SZCZEGÓŁOWY

 

w przywozie: 500.000 zł

w przywozie: 33.000.000 zł

 

w wywozie: 800.000 zł

 

w wywozie: 49.000.000 zł

 

 

Podstawa prawna: pozycja 1.51.07 (169) "Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008", stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 210, poz. 1521) w brzmieniu ustalonym w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008 (Dz. U. Nr 243, poz. 1786).