Usługi księgowe - kadry i płace

Biuro Rachunkowe Kraków - oferta

  • Umowy o pracę - sporządzanie

  • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników

  • Sporządzanie listy płac

  • Wysyłanie deklaracji do ZUS

  • Informowanie płatnika składek o wysokości opłacanych składek za dany miesiąc

  • Reprezentowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych