Usługi księgowe - podatek VAT

Biuro Rachunkowe Kraków - oferta

  • Zgłoszenie płatnika podatku VAT do Urzędu Skarbowego

  • Doradztwo w zakresie wyboru składanych deklaracji i modelu płatnika

  • Sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupu krajowego

  • Księgowanie nabyć i dostaw wewnątrz-wspólnotowych

  • Księgowanie eksportu i importu

  • Sporządzanie deklaracji VAT i składanie ich za płatnika w Urzędzie