Sprawozdawczość finansowa - nowelizacja


Księgowość podatkowa będzie musiała zostać rozszerzona o dodatkową sprawozdawczość operacji finansowych. Zgodnie z projektem nowelizacji i wdrożeniem do polskiego prawa przepisów dyrektywy UE, która dotyczy przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz zwiększeniu klarowności przepływów finansowych w polskim systemie gospodarczym. Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą ksiąg na zasadzie pełnej księgowości, będą musieli prowadzić dodatkowe ewidencje dokumentujące operacje finansowe. Do instytucji zobowiązanych czyli podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym zaliczono przedsiębiorców przyjmujących płatności w gotówce o równowartości co najmniej 15 tysięcy euro. Za niedopełnienie obowiązku rejestracji transakcji oraz niepowiadamianie o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) będą grozić kary pieniężne. Rachunkowość księgowości podatkowej będzie musiała zostać rozbudowana i spełniać obowiązki księgowości finansowej.