Usługi księgowe - środki trwałe

Biuro Rachunkowe Kraków - oferta

  • Sporządzanie dokumentacji przyjęcia środków trwałych do ewidencji

  • Sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych

  • Zestawienia comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych

  • Coroczne uzgodnienie umorzenia środków trwałych

  • Doradztwo w zakresie możliwości zastosowania stawek amortyzacyjnych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i Ustawą o podatku dochodowym